Facebookred Mailred Skypered Mobilered
Banner

PEŁNA ADMINISTRACJA TEGO,
CO CENNE.


ZADAJ PYTANIE
Kb speechbubble

Aktualizacje

System operacyjny Linux, na którym uruchamiane są dla Ciebie usługi dostępny jest do zainstalowania w postaci dystrybucji. Dystrybucja zawiera podstawowe narzędzia systemu oraz oprogramowanie takie jak: serwery WWW, poczty, VPN, FTP itd. Z upływem czasu wydawcy tworzą kolejne wersje systemu operacyjnego i umieszczają w nich coraz to nowsze wersje oprogramowania. Kolejne wersje zawierają:

Kb point
nowe funkcjonalności - dzięki którym uzyskujesz więcej możliwości korzystania z serwera,
Kb point
poprawki bezpieczeństwa - które czynią Twój serwer odpornym na coraz nowsze typy ataków.

Cykl wydawniczy większości dystrybucji (takich jak: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora) wprowadza znaczne opóźnienie w wydawaniu nowych, ulepszonych wersji oprogramowania. Nasza dystrybucja zapewnia Ci przewagę w postaci płynnych aktualizacji. Dzięki nim zawsze będziesz dysponował najnowszymi, najbezpieczniejszymi wersjami oprogramowania.

Lista podatności bezpieczeństwa jest publicznie dostępna na CVE Details. Metoda określania poziomu zagrożenia generowanego przez podatności opisana jest na CVSS Score. Punktacja CVSS Score jest ustalana przez organizację NIST.

Jeśli Twój administrator używa nieaktualnych pakietów powszechnych dystrybucji, Twój serwer jest realnie zagrożony skutecznym atakiem. Jeśli na Twoim serwerze jest zainstalowana dystrybucja Linux nie posiadająca aktywnego wsparcia w postaci aktualizacji - kwestie bezpieczeństwa są rażąco zaniedbane. W każdej chwili możesz utracić dane lub już w tej chwili złosliwe oprogramowanie atakuje twoich klientów za pośrednictwem Twoich stron WWW bądź rozsyła SPAM.

Lista dystrybucji nie posiadających aktywnego wsparcia na dzień 6 lutego 2015:

Kb point
Red Hat Enterprise Linux oraz CentOS: wersja 6.3 i starsze z serii 6.x. Oficjalne wsparcie dla 6.3 zakończone 30 czerwca 2014 r. Wsparcie dla RHEL/CentOS 6.4 skończy się 28 lutego 2015 r., Red Hat Enterprise Linux Life Cycle,
Kb point
Ubuntu: wersja 13.10 i starsze (poza wersjami 10.04 LTS i 12.04 LTS). Oficjalne wsparcie dla 13.10 zakończone 17 lipca 2014 r. Wsparcie dla 10.04 LTS skończy się w kwietniu 2015 r. - Ubuntu releases, Ubuntu LTS,
Kb point
Debian: wersja 6.0 i starsze. Oficjalne wsparcie dla 6.0 zostało zakończone 31 maja 2014, Debian LTS,
Kb point
SUSE Linux Enterprise Server: wersja 10 i starsze. Oficjalne wsparcie dla wersji 10 zostało zakończone 31 lipca 2013, SUSE Product Support Lifecycle,
Kb point
Fedora: wersja 18 i starsze. Oficjalne wsparcie dla wersji 18 zostało zakończone 14 stycznia 2014, Fedora End of life,
Kb speechbubble

Kopie bezpieczeństwa i archiwizacja danych

Zapewniamy wielopoziomowe zabezpieczenie przed cichym przekłamaniem (ang. silent data corruption), utratą i ujawnieniem Twoich danych poprzez:

Kb point
zapewnienie redundancji plików (RAID, rozproszone systemy plików),
Kb point
regularne wykonywanie kopii zapasowych,
Kb point
szyfrowanie kopii zapasowych,
Kb point
przechowywanie kopii zapasowych on-site i off-site,
Kb point
przesyłanie kopii zapasowych metodą push-pull,
Kb point
archiwizowanie kopii zapasowych na nośniki trwałe.

Żadne dane z Twojego serwera nie wydostaną się poza jego obręb w postaci jawnej.

Kb speechbubble

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych i serwerów:

Kb point
Instalujemy specjalną, zahartowaną (ang. hardened) wersję systemu operacyjnego GNU/Linux i eliminujemy ryzyko narażenia na najbardziej powszechne, najczęściej stosowane wektory ataków.
Kb point
Płynne aktualizacje oprogramowania zapewniają, że stare wersje programów są na bieżąco zastępowane nowszymi, pozbawionymi znanych podatności bezpieczeństwa wersjami.
Kb point
Płynne aktualizacje eliminują problem End-Of-Life systemu operacyjnego. Nie zostaniesz z przestarzałym, pełnym podatności bezpieczeństwa systemem nie wspieranym przez producenta. Nie staniesz przed wyborem pomiędzy aktualizacją do nowszej wersji systemu operacyjnego gwarantującą bezpieczeństwo a ciągłością pracy.
Kb point
Reagujemy natychmiast na publikowane podnatności - nigdy więcej nie będziesz miał na serwerze oprogramowania, którego podatności bezpieczeństwa są powszechnie znane i opublikowane. Zaaplikujemy poprawki bezpieczeństwa tak szybko, jak tylko zostaną wydane przez twórców oprogramowania. Jeśli twórcy będą potrzebować więcej czasu na przygotowanie skutecznej łatki, tymczasowo zastosujemy najlepsze obejście błędu, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Kb speechbubble

Gwarantowany poziom usług (SLA)

ang. Service Level Agreement to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Kb point
Gwarantujemy czas reakcji i czas skutecznej naprawy dla kluczowych usług systemowych.
Kb point
Oferujemy rozwiązania wysokiej dostępności: > 99.9% dostępności w skali roku.
Kb point
Regularnie przekazujemy Klientowi raport z dostepności usług na jego serwerze. Nie musisz opierać się na domniemaniach, gdy otrzymujesz do analizy twarde liczby.
Kb point
Oferujemy bardzo korzystny dla Klienta system kar umownych za niedotrzymanie poziomu dostępności. Dzięki niemu wiesz, że poważnie traktujemy nasze zobowiązania.
Kb speechbubble

Kolokacja

Kolokacja jest to usługa polegająca na przekazaniu zewnętrznej firmie serwerów do dedykowanych do tych celów pomieszczeń zwanych serwerowniami.

W michalczyk.pro:

Pomagamy wybrać kolokację najlepszą dla Twoich potrzeb:

Kb point
wspólnie z Tobą określamy minimalne wymagania, jakie powinna spełniać kolokacja,
Kb point
negocjujemy warunki techniczne i cenowe z dostawcami,
Kb point
wyjaśniamy specyficzną terminologię, tłmaczymy kwestie techniczne na język biznesu.

Zapewniamy kadrę techniczną do obsługi Twoich serwerów i sprzętu sieciowego w kolokacji:

Kb point
instalujemy i uruchamiamy Twój sprzęt w kolokacji, abyś mógł zacząć z niego korzystać nie wychodząc z biura,
Kb point
przeprowadzamy okresowe prace konserwacyjne: aktualizację firmware, audyt stanu technicznego,
Kb point
reagujemy na awarie sprzętowe.

Zarządzamy rezerwą zapasowych podzespołów serwerowych. W przypadku awarii będziesz miał pewność, że dysponujesz zapasem, który będziesz mógł natychmiast wykorzystać i zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie usług. W międzyczasie będziemy nadzorować proces naprawy gwarancyjnej lub serwisowej.

Monitorujemy dostępność Twoich serwerów w kolokacji - aby zapewnić najwyższy poziom wykorzystania zasobów.

Kb speechbubble

Migracja danych

Czyli przenoszenie danych pomiędzy systemami.

Migrujemy dane z istniejących rozwiązań: serwerów WWW, pocztowych, VPN, wirtualizacyjnych.

Zmniejszysz koszt utrzymania infrastruktury przez:

Kb point
rezygnację z używanych licencji na płatne oprogramowanie,
Kb point
zmniejszenie zapotrzebowania na sprzęt w wyniku przejścia na bardziej wydajne oprogramowanie.
Kb speechbubble

Serwer dedykowany

To oddzielny komputer pełniący rolę serwera dla jednego, określonego usługobiorcy. Na takim serwerze klient może instalować oprogramowanie oraz dowolnie konfigurować domyślnie zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny.

michalczyk.pro oferuje:

Konsultacje przy wyborze dostawcy serwerów

Kb point
Pomagamy ocenić co jest dla Ciebie korzystniejsze: dzierżawa serwera dedykowanego, czy zakup własnego serwera i wynajem miejsca w kolokacji?
Kb point
Czy lepiej dzierżawić serwery w Polsce, czy za granicą? Znamy rynek krajowych i zagranicznych dostawców serwerów dedykowanych. Znajdziemy dostawcę, który zaoferuje najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
Kb point
Określimy jakiej wydajności powinieneś wymagać od nowo zakupionych maszyn biorąc pod uwagę Twoje faktyczne bieżące potrzeby oraz perspektywę rozwoju w najbliższym czasie.
Kb point
Obiektywnie ocenimy parametry usługi oferowanej przez dostawcę. Powiemy na jakie kryteria zwrócić uwagę. Wydamy opinię odnośnie umowy, którą przedłoży dostawca.

Dzierżawę serwerów

Kb point
Otrzymujesz maszynę o parametrach dokładnie takich, jakich potrzebujesz w chwili zakupu. Nie wybierasz spomiędzy dostępnych gotowych zestawów. Możesz skonfigurować zestaw w najdokładniejszych szczegółach.
Kb point
Kolokujemy serwery w znanych i renomowanych polskich centrach danych, spełniających wytyczne Tier III, np. ATM, Thinx.
Kb point
Mamy najatrakcyjniejsze ceny serwerów klasy średniej i high-end w Polsce. Oferujemy warunki lepsze niż najwięksi dostawcy, wliczając w to dostawców cloud computing.
Kb point
Używamy tylko najlepszych podzespołów sprawdzonych producentów: Intel, AMD, Kingston, Hitachi, LSI.
Kb point
Masz prawo do elastycznej rozbudowy serwera. Jeśli na przykład planujesz, że za pół roku będziesz chciał pracować na dyskach SSD nie musisz ich kupować już dzisiaj. Wymienimy dyski wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował. Po wymianie będziesz płacił tylko za ten sprzęt, którego faktycznie używasz. Nie obciążymy Cię dodatkowymi kosztami za to, czego już nie potrzebujesz.
Kb point
Rozbudowa serwera jest tańsza: nie musisz przenosić systemu operacyjnego, usług i danych na inny fizyczny serwer. Nie musisz w czasie trwania migracji płacić za dzierżawę dwóch serwerów.
Kb point
Gwarantujemy poziom dostępności dzierżawionych serwerów. Otrzymujesz gwarancje na uptime maszyny, przepustowość i jakość (stratność) łącza internetowego.

Kompleksową obsługę serwerów

Kb point
Obsługa sprzętu i administracja oprogramowania serwera jest skupiona w jednym miejscu.
Kb point
Oszczędzasz czas poświęcany na komunikację i rozwiązywanie problemów. W przypadku problemów na styku administrator-dostawca serwera nie pełnisz roli pośrednika. Twoja rola ogranicza się do zgłoszenia problemu, który następnie sami rozwiązujemy.
Kb point
Otrzymujesz bardziej elastyczną usługę. Wykonujemy złożone rekonfiguracje sprzętu z minimalnym wpływem na dostępność Twoich usług.
Kb point
Wykupując administrację oraz serwer dedykowany otrzymujesz bardzo korzystne warunki cenowe.
Kb speechbubble

Serwerownia

Serwerownia jest specjalistycznym pomieszczeniem przeznaczonym do pracy sprzętu serwerowego i sieciowego oraz zapewniającym mu odpowiednie warunki fizyczne i środowiskowe. W pomieszczeniu dla poprawnej pracy urządzeń powinna być zachowana odpowiednia wilgotność (45%) i temperatura powietrza (20 °C). Serwerownia wyposażona jest w urządzenia i instalacje, które gwarantują jej niezawodną, ciągłą i bezpieczną pracę, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania całego systemu informatycznego.

Kb speechbubble

Wydajność

Kb point
Kompilujemy system operacyjny i oprogramowanie specjalnie dla architektury Twojego sprzętu. Zyskasz na tym od kilku do kilkunastu procent więcej mocy obliczeniowej w stosunku do gotowych rozwiązań.
Kb point
Płynne aktualizacje eliminują konieczność upgradu systemu operacyjnego. Nie będziesz narażony na downtime i ryzykowne przejście między kolejnymi wydaniami systemu operacyjnego. Zapewnimy stopniowe i bezbolesne przejście do nowszej wersji.
Kb point
Monitorujemy wydajność 24 godziny na dobę. Przechowujemy historię użycia zasobów. Dzięki temu możesz łatwiej znaleźć przyczynę problemów z wydajnością swoich usług lub trafniej przewidywać przyszłe zapotrzebowanie na zasoby takie jak: moc CPU, przestrzeń i wydajność (IOPS) systemu dyskowego, przepustowość łączy internetowych.

Zaufali nam